Luft- och ångspärr 2,7x25M

Isola

  • Artnr: 551105
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Isola Luft- och ångspärr är en P-märkt, 0,20 mm åldersbeständig och UV stabiliserade ångspärr av polyeten, svagt färgad blå.

Isola Luft- och ångspärr skall installeras inne i den varma sidan av konstruktionen. Klämda skarvar och förslutning vid genomföringar är viktigt för att hindra att luft och vattenånga transporteras ut ur konstruktionen. Isola Luft- och ångspärr installeras så snart byggnationen är isolerad och uppvärmning av byggnaden påbörjats. Monteringen måste göras så att folien ej punkteras

För enklare att undvika skador från elektriska installation, monteras Isola Luft- och Ångspärr med fördel bakom ett inre skikt av vämeisolering. För att undvika kondens på ångspärren bör värmeisoleringens tjocklek på den kalla sidan vara minst tre gånger så stor som på den varma sidan..

Isola Luft- och ångspärr 0,20 mm är P-märkt och åldersbeständig..