Trall

Vi på Räppe Såg & Byggnadsvaror AB lagerför POLARTRALL som är virke av norrlandskvalitè leverarat från Kalix i Norrbottens län

Varför ska ni välja Norrlandstrall?

  • Norrlandstrallen är mycket mer tätvuxen, därav blir det mindre sprickbildning och livslängen ökar.
  • Utseendemässigt så håller virket också en högre kvalité då knaggarna är mycket färre/finare jämfört med sydsvensk trall.